top of page
亞麻圓綴帶 Linen Bookbinding Cord

亞麻圓綴帶 Linen Bookbinding Cord

亞麻圓綴帶 Linen Bookbinding Cord

【功能】

  柔韌、未經蠟處理、未漂白、極少加工。重磅亞麻縫書繩常用於綴帶的縫飾,並有部分長度的綴帶以縫書線環於書背上,後附上皮革等,即塑造出書脊。圓綴帶可輕易的分捻,便於將其固定於書板上,並加壓平坦於封面、封底。

目前販售規格:4種粗度,每種皆為250g。
  • 【產品價格】


    BTTALE6002U - 規格 4 Cord Spool ,   價格: 1,213元/個


    BTTALE6003U - 規格 6 Cord Spool ,   價格: 1,213元/個


    BTTALE6004U - 規格 8 Cord Spool ,   價格: 1,213元/個


    BTTALE6005U - 規格 12 Cord Spool , 價格:1,213元/個

bottom of page